دانلود با لینک مستقیم فایل(بررسی و تحليل ارزشيابي كاركنان و مديران دولت)

بررسی و تحليل ارزشيابي كاركنان و مديران دولت/بررسی و تحليل ارزشيابي كاركنان و مديران دولت/30020333/zx
بررسی و تحليل ارزشيابي كاركنان و مديران دولت

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 35

در پاسخ به اين پرسش و بقيه پرسشها ابتدا نتيجه نظر خواهيها وسپس تحليل نظري وعلمي به استناد پژوهش هاي انجام شده و منعكس شده در متون مديريت ارائه گرديده است.95 درصد از كل افرادي كه به اين پرسش پاسخ داده اند ارزشيابي را يك ضرورت تشخيص داده و 5 درصد بقيه نيز با ارزشيابي به صورتي كه فعلا در سازمانهاي دولتي انجام مي شود مخالفت كرده و معتقد بوده اند كه ارزشيابي با كيفيت روشي كه در حال حاضر انجام مي شود تنها جنبه تشريفاتي و ظاهر سازي دارد واثار مورد انتظار بر آن مترتب نيست و فقط باعث گرفتن وقت مديران و انجام دادن يك مقدار تشريفات بي مورد اداري مي شود.به نظر مي رسد ذهن پاسخ دهندگان صرفا به لزوم يا عدم لزوم ارزشيابي متوجه گرديده است و به همين جهت راه حل ديگري ك بتواند جانشين ارزشيابي گردد مطرح نكردها ند يا احتمالا نحوه طرح سوال چنين محدوديتي را براي پاسخ دهندگان بوجودآورده است.راه حل ديگري كه توسط متخصصين به جاي ارزشيابي مطرح مي شود ارشديت است. ارشديت عبارت است از سنوات خدمتي كه كاركنان در يك سازمان واحتمالا در سلسله مراتب يك حرفه تخصصي دارا مي باشند. اساس اين پيشنهاد راشايد بتوان به صورت زير خلاصه كرد.اتحاديه هاي كارگري وكارمندي به منظور حمايت از حقوق كاركنان و اينكه در مورد حق آنها يكطرفه و فقط از طرف كارفرما قضاوت نشوند ملحوظ داشتن ارشديت وسنوات خدمت را به جاي ارزشيابي توصيه مي كنند. اين ادعاتنها به لحاظ مخالفت با كارفرمايان انجام نگرفته بلكه بعضي تحقيقات انجام شده نشان داده است كه ارشديت وسنوات خدمت يا متغيرهايي نظير توان كار دانش انجام دادن كار با شعور لازم براي حل مشكلات كاري وقضاوت صحيح درايفاي وظايف محوله همبستگي مستقيم و قابل ملاحظه دارد.البته بايد گفت كه بسياري از مديران با اين نظر مخالفند و معتقدند امتياز دادن به كاركنان بر مبناي ارشديت و سنوات خدمت باعث از بين رفتن انگيزه كار ميشود.تصميم وزارت كاروامور اجتماعي كه نقش اصلي آن تنظيم روابط كارگر وكارفرما درسطح كشور است در مورد توضيح افزايش مزد ثابت ساليانه وبه طور مستمر واصرار نداشتن به ارزشيابي كاركنان علم رغم اصرار در ارزشيابي مشاغل شايد نشانه ونمونه بارزي از چنين طرز فكر باشد.تأكيد بر عامل ارشديت نه تنها در بعضي جوامع ريشه فرهنگي دارد بلكه اغلب ادعا شده است كه تعيين ارزش كاركنان براساس قدمت خدمتشان عيني تر و دقيقتر از ارزشيابيهايي است كه مبناي ذهني وكيفي داشته واعتبار ودقت آنها مورد سوال استمي توان گفت كه انسان فطرتاً نياز به نظارت وارشاد دارد واگر تحت نظارت و ارزشيابي همراه با تعليم وتربيت قرار گيرد هم از نظر خود و هم از نظر جامعه زودتر به سر منزل مقصود مي رسد و مسلماً محيطي كه در آن دوغ و دوشاب يكي باشد نمي تواند محيط برانگيزنده ومناسبي براي كار وتلاش و كوشش انسانها شمرده شود و خلاصه به قول متخصصين آموزش انسان ياد نمي گيرد =مگر اينكه بازدادي (Feedback) از نتيجه كارش به او منعكس شود. البته در اين ميان بي مناسب نيست كه به ارشديت نيز به عنوان عامل افزاينده شعور به طور تجربي توجه لازم مبذول گردد.در مورد پاسخ به دنبال پرسش اولي كه ارزشيابي به چه منظورهايي انجام مي گيرد؟ ابتدا نتيجه پژوهشي كه در 256 موسسه در يكي از كشورهاي صنعتي انجام شده ارائه وسپس اطلاعاتي كه توسط نگارنده جمع آوري شده عنوان مي گردد.در مقابل اين سوال كه در موسسه شما ارزشيابي كاركنان به چه منظورهايي انجام مي شود پاسخها به صورت زير بوده است:

درصد پاسخها هدف ومنظور از ارزشيابي كاركنان و مديران رديف919082646257525038322925167 ارزشيابي به منظور تعيين ميزان شايستگي انجام مي شودارزشيابي به منظور تعيين نتيجه كار ها واقدامات انجام مي شودارزشيابي به منظور تعيين معياري براي ترفيعات انجام ميشودارزشيابي به منظور تشخيص وتعيين افراد مازادانجام مي شودارزشيابي به منظور تعيين پتانسيلهاي اجرائي انجام مي شودارزشيابي به منظور ايجاد زمينه موفقيت براي كاركنان انجام ميشودارزشيابي به منظور برنامه ريزي جابجايي وانتقالات انجام مي شودارزشيابي به منظور برنامه ريزي نيروي انساني انجام مي شودارزشيابي به منظور برآورد نياز و برنامه ريزي آموزشي انجام ميشودارزشيابي به منظور بهبود ارتباطات سازماني انجام مي شودارزشيابي به منظور تعيين معيارهاي لازم جهت گزينش انجام مي شودارزشيابي به منظور كنترل هزينه ها انجام مي شودارزشيابي به منظور تعيين معيار لازم جهت گزينش انجام مي شود.ارزشيابي به منظور كنترل هزينه انجام مي شود. 1234567891011121314ماخذ: كتاب پرسنل تاليف كارل وگوتزمتيزدرپاسخهاي جمع آوري شده به پرسشي كه به همين منظور توسط نگارنده ارائه شده تقريبا 90 درصد پاسخ دهندگان هدف از ارزشيابي كاركنان را در حوزه پرسشهاي 1و3 جدول فوق تشخيص داده اند و به عبارت ديگر هدف اصلي ارزشيابي را تعيين ميزان شايستگي در جهت تشخيص معياري براي ترفيعات ذكر كرده اند. البته علت اينكه مديران وكاركنان به هدف ارزشيابي جز به دو مورد واستثنا موارد ديگر اشاره نكرده اند اين است كه واقعا در سازمانهاي دولتي وحتي بخصوص غالبا براي اين دو منظور كاركنان واخيرا مديران را ارزشيابي مي كنند و كاربردهاي ديگر ارزشيابي اصلا براي افراد مطرح نيست.

مطالب دیگر:
🔥مقایسه و بیان ژن‌های آنتی‌پورتر، طبقه بندی ژنوتیپ‌ها و بررسی میزان مقاومت آنها به شوری🔥آشنایی با موتورهای احتراقی و طراحي اجزاء سيستم سوخت رساني🔥بررسی ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور🔥آشنایی با روستاي سنگ بن (طالقان)، ویژگیها، طبیعت، فرهنگ و اقتصاد آن🔥نگاهی به شرکت های متوسط و کوچک و نقش تجارت الکترونیک در آنها و توسعه و حمایت از تجارت الکترون🔥آشنایی با روشهای آبیاری و مزایا و ضرورت استفاده از آبیاری تحت فشار و دستور العمل نگه داري و ب🔥قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام و مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگ🔥آشنایی با مباحث تابع، مجانبها و رفع ابهام در ریاضیات🔥آموزش ورزش اسکی روی برف و تکنیک های آن🔥آموزش برنامه اکسل، شروع کار، ذخیره و ویرایش فایلها و نمورادها🔥آشنایی با برنامه پاورپوینت و آموزش آن🔥آموزش نماز و بخش های مختلف آن🔥آشنایی با نرم افزار فتوشاپ و ابزار و آموزش آن🔥آشنایی با آموزه‌هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر🔥آشنایی با بازی تنیس و قوانين و مقررات آن🔥آزمایشگاه مقاومت مصالح و مفاهیم اولیه و بررسی رفتار تغییر شکل فلزات در مقابل نیروی کششی🔥آشنایی با مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاتر🔥آشنایی باانتگرال گيري، تئوري تابع پيچيدگي و انتگرال هاي مركب🔥آشنایی با گیاهان دارویی استان زنجان🔥آشنایی با جریان الکتریکی در برق و مشخصات و اجزای آن🔥مدیریت کافی نت و نرم افزارهای مورد نیاز آن و مختصری بر مفاهیم شبکه🔥مرمت ، تعمیر و نگهداری فضای شهری و سطح تراززیرپی و نشست پی در اثر سستی خاک🔥آشنايي با مرمت ابنيه و روشهای آن🔥طراحی نیمکت پارک در تهران به توجه به مشکلات و نیازها🔥آشنایی با معماری مساجد در ایران در طول تاریخ