دانلود با لینک مستقیم فایل(روسازی آسفالت گرم و مصالح و اجرای آن)

روسازی آسفالت گرم و مصالح و اجرای آن/روسازی آسفالت گرم و مصالح و اجرای آن/30020383/zx
روسازی آسفالت گرم و مصالح و اجرای آن

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 57

فهرست مطالبآسفالت گرم (بتن آسفالتي)1) مصالح سنگي:2) دانه‌بندي اساس آسفالتي و كنترل كيفيت2-1- مصالح درشت دانه:2-2- مصالح ريزدانه2-3- مصالح فيلتر2-4- مخلوط مصالح سنگي3) دانه‌بندي بتن آسفالتي (آستر و رويه) كنترل كيفيت3-1- مصالح درشت دانه3-2- مصالح ريزدانه3-3- فيلر3-4- مخلوط مصالح سنگي4)‌ قير5) طرح اختلاط6) مشخصات كارخانه آسفالت7)‌ تهيه بتن آسفالتي8) حمل آسفالت9)‌ روش اجرا9-1- آماده كردن سطح خيابان9-2- اندود نفوذي (پريمكت)9-3- اندود سطحي (تك‌كوت)9-4- پخش آسفالت9-4-1- كليات9-4-2- پخش با فيتيشر9-4-3- پخش با گريدر9-4-4- درجه حرارت پخش9-4-5- تراكم آسفالت9-4-6- كنترل تراكم9-4-7- كنترل كيفيت9-4-8- كنترل عبور و مرورتوليد آسفالت در كارگاهكارگاه تهيه آسفالتكارخانه‌هاي آسفالت متناوبمخازن سرد مصالح سنگيخشك‌كننده مصالحغبارگيرمخازن گرم مصالح سنگيمخلوط‌كنكارخانه‌هاي آسفالت مداومآسفالت گرم (بتن آسفالتي)آسفالت گرم يا بتن آسفالتي، تركيبي از مصالح سنگي مرغوب دانه‌بندي شده و قير خالص است كه بر حسب نوع قير مصرفي و دانه‌بندي مصالح در درجه حرارت 80 الي 170 درجه سانتيگراد در كارخانه تهيه و در همين درجه حرارت در سطح خيابان پخش و كوبيده مي‌شود. در بتن‌هاي آسفالتي گرم مرغوب حجم فضاي خالي با توجه به دانه‌بندي مصالح سنگي بين 8-3 درصد است. كاربرد بتن‌هاي آسفالتي گرم به قرار زير است:• قشر اساس آسفالي• قشر آستر آسفالتي• قشر رويه آسفالتيبراي تامين مشخصات فني قشر اساس آسفالتي از بتن آسفالتي يا انواع آسفالت‌هاي گرم و براي قشر آستر و رويه تنها از بتن آسفالتي استفاده مي‌شود. جزئيات امر بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردد. در صورت عدم وجود اين مشخصات، رعايت مندرجات اين بخش الزامي‌است:1) مصالح سنگي:مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه بايد رعايت دقيق مندرجات اين بخش تهيه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي يا منابعي كه بعداً توسط پيمانكار پيشنهاد گردد، بايد با ويژگي‌هاي مندرج در مشخصات فني خصوصي و در غياب آن، مندرجات اين بخش مطابقت كامل داشته باشد. از معادن بايد با روش اشتو T-2 نمونه‌برداري به عمل آيد. استفاده از اين منابع هنگامي مجاز است كه موافقت قبلي دستگاه نظارت كسب شده باشد. حتي‌الامكان بايد از مصالح يك معدن استفاده شود، مگر اينكه به تاييد دستگاه نظارت براي رسيدن به دانه‌بندي موردنظر استفاده از معادن ديگر اجتناب‌ناپذير باشد. مصالح سنگي ريزدانه و درشت‌دانه بايد در كارخانه به صورت جداگانه تهيه و انبار شوند. محل انبار بايد كمي بالاتر از اطراف آن باشد تا زهكشي در بستر زيرين انبار به راحتي انجام شود. كاربرد لودر براي انبار كردن و جابجايي مصالح مناسب نيست. مصالح فيلتر بايستي در انبارهاي مسقف نگهداري شود تا به هنگام مصرف كاملاً خشك باشد. دانه‌بندي مصالح سنگي براي مخلوط‌هاي آسفالتي بسته به محل مصرف و ضخامت لايه متفاوت است، اين دانه‌بندي بسته به مشخصات بايد با يكي از دانه‌بندي‌هاي مندرج در جدول زير مطابقت داشته باشد.

مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره روشهاي توليد درب هاي خودرو پژو 🔍تحقیق درباره ریخته گری 🔍تحقیق درباره ریسندگی🔍تحقیق درباره زمين و نگاه تكنولوژيك🔍تحقیق درباره زندگی نامه امام علي 🔍تحقیق درباره زندگی نامه قاریان قران مصری🔍تحقیق درباره زندگینامه حضرت مهدی🔍تحقیق درباره زندگينامه عباس ميرزا🔍تحقیق درباره زندگی‌نامه و بخش هایی از زندگی صادق هدایت🔍52 تست مبانی پلیمر رشته شیمی🔍تحقیق درباره تعریف سازماندهی 🔍تحقیق درباره سلاح هاي شيميايي🔍تحقیق درباره سنگهای ساختمانی🔍تحقیق درباره سهراب سپهری🔍تحقیق درباره سهراب نقاش🔍تحقیق درباره سوره شعرا🔍تحقیق درباره سویا 🔍تحقیق درباره شته کلزا🔍تحقیق درباره شرکت سهامی🔍تحقیق درباره شكل گيري اسرائيل🔍تحقیق درباره شیرینی پزی🔍تحقیق درباره شيوه هاي خاص برخورد قرآن با يهود🔍تحقیق درباره صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران🔍تحقیق درباره صاف کردن و انواع صافی 🔍تحقیق درباره صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن